Regulamin

 REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Scarpe-Esclusive

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży obuwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Właścicielem Sklepu Internetowego jest:

ESCLUSIVE SHOES Joanna Kudłacik

oś. Wawrzynówka 1

34-120 Andrychów

NIP 5512399249

REGON 121441302

Telefon 788 382 777

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.scarpe-esclusive.pl [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż wysyłką obuwia za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Joanna Kudłacik, oś. Wawrzynówka 1, 34-120 Andrychów, NIP 5512399249, REGON 121441302, Telefon 788 382 777.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu www.scarpe-escluisve.pl, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep www.scarpe-esclusive.pl

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zwracany towar. Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania, będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością - dowód zakupu – (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wypełnionym formularzem zwrotu dostępnym do pobrania w zakładce Reklamacje i zwroty. Zwroty bez wypełnionego formularza oraz dokumentu sprzedaży nie będą rozpatrywane.

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. Warunkiem zwrotu towaru jest doręczenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu wraz z doręczeniem oryginału wystawionego paragonu zakupu towaru.

7. W przypadku jeżeli otrzymałeś rabat ilościowy (lub darmową przesyłkę) wynikający z wartości zamówienia, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy możesz stracić ten rabat (lub darmową przesyłkę) jeżeli wartość produktów, od umowy kupna których nie odstępujesz, jest mniejsza niż próg określony w warunkach dzielenia rabatu (lub darmowej przesyłki). W takim wypadku zwracamy środki pomniejszone o utracony rabat. Na przykład kupujesz produkty na łączną kwotę 1007,70 zł (brutto). Otrzymujesz rabat 10% (zamówienie od 1000 zł) oraz darmową wysyłkę (zamówienie od 1000 zł), więc do zapłaty jest 906,30 zł po rabacie. Następnie odstępujesz od umowy kupna ale tylko części produktów, których wartość wynosi 299,00 zł (brutto). Efektywnie powstaje umowa kupna / sprzedaży na kwotę 708,00 zł brutto + kwota wysyłki. W przypadku takiego zakupu nie przysługuje rabat 10% (minimum 1000 zł). W takim przypadku zwracamy kwotę nie 299 zł - kwota wysyłki lecz 198,30 zł - kwota wysyłki (906,30-708,00=198,30), czyli łącznie 178,30 zł po odliczeniu kwoty wysyłki nie przysługującej przy wartości zamówienia poniżej 1000 zł. W momencie zwrotu części zakupów i kwoty po zwrocie przekraczającą co najmniej pierwszy próg rabatowy, kupującemu nadal przysługuje określony rabat i darmowa wysyłka. Zwrot pieniędzy odbywa się w sposób elektroniczny – przelewem, na wskazane w oświadczeniu konto.

8. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane.

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

10. Nie ma możliwości zwrotu towaru i wymiany towaru wykonanego na indywidualne zamówienie. Dotyczy to obuwia wykonanego pod indywidualne zamówienie klienta.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Postanowienia końcowe

9.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

9.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

9.3 Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl